22 januar 2008

Innviklet utvikling?

Oppsummering av oppgaven om utvikling:

En rangering av land ut fra grad av utvikling gjenspeiler bare våre måte å se verden på. Vi er fokusert på målbare resultater. Dette fører lett til at vi drar med oss et mentalt tankekart der vi er kommet langt på utviklingsstigen, mens fattige land ligger langt tilbake. Dette medfører en nedvurdering av de ressurser og verdier som også mennesker i fattige land er i besittelse av. Et fokus på forskjeller er et bedre utgangspunkt for å forstå et folk eller et lands kultur. Ved å finne fram til viktige og felles verdier tror jeg det skapes et godt grunnlag for samarbeid og gjensidig forståelse og berikelse.

Statistikker og grundige undersøkelser av folks levekår kan være nyttige redskaper for å få et klart bilde av de faktiske forhold. Men de gir liten mening å bruke slike resultater til å omtale lande som bedre enn andre. En slik tankegang sniker seg likevel fort inne og preger måten vi tenker på. Jeg vil ikke si at for eksempel den årlige UNDP rapporten er uheldig og dårlig arbeid, men en skal være seg bevisst hvordan en bruker slik rapporter og hva de gjør med oss. Det vil være vanskelig å danne seg et bilde av aktuelle innsats områder og viktige prioriteringer for bistandsarbeidet uten er redskap som UNDP rapporten. Det kreves bevissthet omkring egne verdier og holdninger og grundige studier av andres kultur, holdning og verdier, når en skal tre inn i et annet samfunn som en aktør for utvikling.
Vil leser hele oppgaven så kan du følge denne lenken: http://www.mamut.net/hengi/

21 januar 2008

10. august reiser vi til Mali


Da er billettene reservert. Avreise fra Sola flyplass kl 06.45 og ankomst Bamako 20.20
Dette er altså en tidlig søndags morgen, så da spørs det om det er noen som står opp for å vinke oss avgårde.
Reisen går via Amsterdam og Paris. Det er en god følelse når en er kommet ombord og flyet starter opp, skyter fart og letter. Her får du en liten smak: http://www.youtube.com/watch?v=1PlGGREYTMo&feature=related