25 september 2008

Dere må bli født på ny!

"Il vous faut naître de nouveau", dette var første tema for bibeltimen på konferansen i Koutiala, "dere må bli født på ny!" Her samles altså 39 evangeliske misjoner, organisasjoner og kirker som er medlem i paraply organsisasjonen L'AGEMPEM. Det stod 150 delegater oppført på lista, men det var nok ikke så mange tilstede, men likevel et flott forsamling. Ledere, pastorer, formenn og presidenter i ulike samenhenger fra det meste av Mali. Noen få hvite ansikter, de fleste ellers er fra Mali og noen få kommer fra andre naboland som misjonærer.

Noen har til tider snakket om et paradigmeskifte i misjonshistorien i Afrika, det var vel litt av den følelsen jeg satt igjen med, her er det mennesker som brenner for å dele evangeliet videre med andre. Det finnes lokale kirker og misjoner som tar ansvar. Noen vil kanskje stille spørsmål med om vi strengt tatt har noe å bidra med i denne sammenhengen. Vel, oppgaven er stor, i et land med over 90 % muslimer og flere språkgrupper og områder som enda ikke har fått evangliet forkynt på sitt språk. Vi er ønsket hjertlig velkommen med i fellesskapet. Vår målgruppe er særskilt Malinkéfolket i området mot Guinea grensen. Der er det få kristne tildels ingen kristne.

Så samles leder for denne paraplyorganisasjonen og emnet er: Dere må bli født på ny! Jeg fanget opp noen som diskuterte emnet og en gav uttrykk for at dette hadde jo passet bra om det hadde vært for en preik i kirka, men her er jo alle kristne. Det blir så lett slik vi tenker. Her er alt vel og bra, her er det leder, pastorer og presidenter. Det enkle spørsmålet som ingen noen gang må hoppe over, er jeg født på ny? Det virker lett luftig og svevende, hva innebærer dette? I Johannes evageliet kap. 3 er Jesus i samtale med Nikodemus, også han en leder for Israel var svært forvirret av slik tale. Det er ikke noe mystisk eller svenvende, det er det enkle faktum at Jesus er død for dine synder. Når du får bruk for dette så er det som om en aldri vil slippe det igjen. Det har skjedd noe nytt, det har kommet inn noe livet som ikke var tilstede før, en fred, en trygghet, en glede. Ikke sånn at nå er det bare fryd og gammen, men likvel er alt blitt nytt. Dette var noen tanker etter konsultasjonen på bibelskolen i Koutiala. Det var godt å være tilstede. Det var til oppmuntring. Håper bare vi kan opprettholde et kall og vilje til misjon i Norge også.