29 desember 2007

Er Norge best i Verden???

Levert inn oppgaven i Sosialantropologi med følgende oppgaveordlyd:

Hva er utvikling?

Essay besvarelse til Sosialantropologiske emner.

Under tittel:

Hva ligger i begrepet utvikling og hvordan kan vi måle eller vurderer graden av utvikling?

Smakebit:

Norge er kåret til verdens beste land å bo i, i følge ”Human Development Index rankings”. Dette er 6. året på rad. Mali er rangert 3. nederst på 175. plass i 2006. Er dette en god måte å rangere land på sett fra et sosial antropologisk synspunkt? Kan en slik rangering prege tankegangen vår og få negative konsekvenser i forhold til måten vi organiserer og driver bistandsarbeid og misjonsarbeid?

Er Norge best i Verden???

Levert inn oppgaven i Sosialantropologi med følgende oppgaveordlyd:

Hva er utvikling?

Essay besvarelse til Sosialantropologiske emner.

Under tittel:

Hva ligger i begrepet utvikling og hvordan kan vi måle eller vurderer graden av utvikling?

Smakebit:

Norge er kåret til verdens beste land å bo i, i følge ”Human Development Index rankings”. Dette er 6. året på rad. Mali er rangert 3. nederst på 175. plass i 2006. Er dette en god måte å rangere land på sett fra et sosial antropologisk synspunkt? Kan en slik rangering prege tankegangen vår og få negative konsekvenser i forhold til måten vi organiserer og driver bistandsarbeid og misjonsarbeid?

Thomas Kuhn og Sokrates!! Vil du vite mer???Kanskje noen har klikket seg inn i håp om å se noe nytt! Vel, jeg har bestått eksamen i X-files (også kalt ex.fil). Skrev om Sofistene og Sokrates og Platons kritikk av disse. Bildet er altså av Platon og ikke meg.
Oppgave:
"Forklar hva Thomas Kuhn mener med et paradigmeskifte. Drøft så hvorvidt det er nærliggende å oppfatte Sokrates og platons kritikk av sofistene som uttrykk for et paradigmeskifte."

Dersom noen ønsker å lese mer om dette så kan jeg sende en kopi av besvarelsen.

Så noe har altså skjedd siden sist.