29 desember 2007

Thomas Kuhn og Sokrates!! Vil du vite mer???Kanskje noen har klikket seg inn i håp om å se noe nytt! Vel, jeg har bestått eksamen i X-files (også kalt ex.fil). Skrev om Sofistene og Sokrates og Platons kritikk av disse. Bildet er altså av Platon og ikke meg.
Oppgave:
"Forklar hva Thomas Kuhn mener med et paradigmeskifte. Drøft så hvorvidt det er nærliggende å oppfatte Sokrates og platons kritikk av sofistene som uttrykk for et paradigmeskifte."

Dersom noen ønsker å lese mer om dette så kan jeg sende en kopi av besvarelsen.

Så noe har altså skjedd siden sist.

Ingen kommentarer: