14 september 2008

AGEMPEM

Det finnes masse gode forkortelser og denne betyr: Association des groupements d'Églises et missions protestantes évangéliques au Mali. Noen som betyr omtrent Assosiasjon for protestanstiske kirker og misjoner i Mali. Og der er vi medlem, dvs. Mission Evangélique Luthérienne en Côte d'Ivoire et au Mali som for enkelhets skyld forkortes: MELCI-MA og er altså NLM's arbeid i Vest-Afrika.
I morgen starter det en konferanse for AGEMPEM og jeg skal være med der. Det skal være i en by som heter Kotiala. Da blir jeg borte en uke og Eli blir tilbake med barna med alt det innebærer. Leksene er ikke bare bare når det meste må forklares og oversettes og når det i tillegg er faglig vansklig så byr det på en del utfordringer.
Som stedlig representant for misjonen så er dette en god plass for å få oversikt og informasjon om de misjoner og kirker som finnes i Mali. Det var gjennom kontakt med lederen av AGEMPEM at vi fikk starte opp arbeid i Mali. Vi arbeider ikke i et vakuum, det er mange aktører på banen men det er absolutt plass til flere. Dette var nå bare en liten smakebit. Kan forsøke å skrive litt om konferansen etterpå.

Ingen kommentarer: