05 oktober 2008

Er det rett å drive misjon?

Vi har reist til Mali og ønsker å gjøre Guds Ord, slik det står i bibelen, kjent for dem som ikke har hatt mulighet til å få høre Guds Ord fra før. Det er i hovedsak målsettingen for arbeidet vårt. Noen vil nok spørre om det er rett i drive misjon? Er ikke det å trenge seg på andre kulturer og religioner? Nærmest en slags kulturimperialisme med religiøst fortegn. Det er lett å tenke slik, særlig for oss som har vår kulturelle bakgrunn fra vesten. Det er ikke særlig populært i Norge og holde fram noen som sannheten. I det ny REL faget skal alle religioner presenteres på lik linje. Ingen skal ha forrang eller presenteres som sannhet på bekostning av de andre religioenen. Vel, for å si det slik så er det bare i den vestlige verden og kanskje særlig i Norge at en klarer å få til slike tanke messige krumspring. Ved å presentere alle religioner som om alle var like sanne er en umulighet.

Ble det gjort urett mot Norge og den vestlige verden da evangeliet blir plantet i Vest-Europa? Det er faktisk ikke mulig å tenke seg den modrene utvikling uten de kristne grunnverdien som basis for samfunnet. Skole, utdanning og helse er alle viktige ting som ligger til grunn for vårt samfunn og som bygger på sine etiske verdier på kristen nestekjærlighet. Ja, skolen er også et uttrykk for at en tenker på kommennde slekter, en skal ikke bare tenke på seg selv her og nå, vi har ansvar for kommende slekter. Kanskje du vil si at dette er jo selvfølgelig. Ja, kanskje det, men i mange land i denne verden har mange mer enn nok med tanken på dagen i dag. Det er ingen selvfølge at alle forstår viktigheten av skole, utdanning og godt helse vesen. En kan gjøre mange gode tiltak for å bedre alt dette, men til syvende og siste kommer det an på om folket selv forstår hensikten og er bærer av de verdier som dette innbærer.

Det er vanskelig å se helt betydningen av mange av disse viktige tingene uten å ha et kristent menneskesyn. Mennesket som Gud skapt, Gud villet, unikt, og med en uendelig verdi som ikke er målbar. Evangeliet bringer fram noe nytt, nemlig det at Gud elsker alle mennesker, ikke fordi alle mennesker er så fantastisk god og snill, nei, men Gud griper inn og handler. Han tar selv ansvar for alt som ikke er etter hans vilje, Jesus Kristus, tar din og min plass. Du har sikkert hørt det før, men det er det som er evangeliet, kjernen i Guds Ord. Det er tilgivelse og oppreisning å få! Det spørres ikke etter om du har gjort deg fortjent til det eller ikke, for det er faktisk ingen overhode som har gjort seg fortjent til dette. Skal jeg få legge av all skam, skyld, nag, uro, vond samvittighet, urolige tanker? Ja!! Er det for enkelt? For lettvint? Men tenk om det er sant! Dette budskapet forandrer mennesker og samfunn. Denne stille forandring skjer stadig rundt omkring på kloden.

Vi var med på en liten samling i Narena forrige søndag. 2 stykker kom fra landsbyen. Disse har åpent sagt at de vil være kristne og har fått undervisning i fra bibelen. Den ene av disse sa at vi er jo ikke så mange her, men det er 14 stykk som får del i den undervisningen som de selv får. Når de har lært en ny bibelfortelling, så deler de den videre med 14 andre som enda ikke har valgt å stå fram som kristne. Det er mange som ønsker å høre bibelfortellingene men de kan ikke gjøre det åpentlyst. Det vil bli for stor belastning. Det kan medføre at de blir utstøtt av familien, mister rett til jordbruks område, mottar trussler om ikke å bli begravet, eller ikke å bli gift eller fratatt kone. Ja, det er en realitet. Men de kan ikke la være likevel, men de ønsker å vite mer før de tar en endelig beslutning. Ja, det er viktig at disse får god kjennskap til bibelen før de bekjenner åpent sin tro, ellers vil de bli utsatt for press som de egentlig ikke har forutsetning til å bære. Jeg kjenner ingen av disse, kjenner ingen navn, men jeg har fått vite er flere er viktige personer i landsbyen. På mange måter står vi litt på sidelinja, kanskje er det best sånn. Men vi kan be! Be om at de må få god kjennskap til Guds Ord. Be om frimodighet den dagen de ikke lenger kan holde det skjult at de har valgt en ny vei! Den dagen kommer og lett blir det ikke. Sannheten har sin pris, men jeg er overbevist om at det er rett å drive misjon. Har vel heller aldri møtt en muslim som mener at det er galt, men noen ville nok hatt en slutt på det. Men Guds Ord gjelder også dem!

Ingen kommentarer: